Logo tezaur
10 %
Nume produs

COD PRODUS: -

AGENTIA: -

TELEFON: -

CARATAJ AUR: 24 K

CARATAJ DIAMANT: 4500 ct

GRAMAJ: 10 gr

MASURA: 24

- - Lei
- Lei
0
0

 

REGULAMENT CAMPANIE 

BACK TO SCHOOL

 

 

Organizator

 I.1 Organizatorul campaniei de reduceri (“Campania”) este TEZAUR INVESTMENT GROUP S.R.L. (“TEZAUR”), societate romana, cu sediul in  str. Ghetarilor nr. 15, etaj 1, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/812/2009, cod unic de inregistrare fiscala RO24988924, reprezentata legal prin administrator dna. Petre Sorina.

I.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul regulament in perioada desfasurarii campaniei, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari.

 

Durata campaniei. Locul de desfasurareII.1 Campania va avea loc in perioada:  01 septembrie -30 septembrie 2022.

2 Campania va fi organizata si desfasurata in magazinele fizice TEZAUR si pe site-ul oficial www.tezaurshop.ro , in limita stocului disponibil. 

Drept de participare

 III.1. Campania este accesibila tuturor persoanelor fizice rezidente in Romania (“Participanti”), care sunt posesoarele unui buletin de identitate sau a unei carti de identitate la data campaniei promotionale.

 

Produsele participante la campanie. Modalitate de desfasurare Campanie

Intre 01 septembrie – 30 septembrie , clientii primesc pana la 40 % discount la o selectie de bijuterii din categoriile coliere, accesorii bratari si pandantive din aur afisate pe site-ul www.tezaurshop.ro la Rubrica “Bijuterii din aur /Reduceri”.  Reducerea este deja afisata pe eticheta produsului in agentiile fizice si pe pagina de produs pe site-ul www.tezaurshop.ro.

Modalitate identificare si cumparare

V.1 O persoana poate achizitiona mai multe produse ce fac obiectul Campaniei.

V.2. Conditiile de transport si livrare se vor aplica conform prevederilor descrise in “Conditii de livrare”.

 

Limitarea Raspunderii

VI.1 Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campania.

VI.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei. 

 

Taxe si impozite

Organizatorul este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare. Prezenta campanie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor.

 

Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal

VIII.1. Societatea TEZAUR prelucreaza date cu caracter personal in scopuri legitime, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

VIII.2. Prin participarea la Campanie, fiecare participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la colectarea si prelucrarea de catre Organizator datelor cu caracter personal, fara a se limita la: nume/ prenume, varsta, numar de telefon, adresa e-mail, etc. si a transmiterii acestora catre Organizator, in scopul Campaniei stabilite prin acest Regulament. Stocarea acestor date si prelucrarea lor se va face si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate.

VIII.3. Organizatorul va utiliza datele personale ale Participantilor numai in scopurile stabilite prin Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

VIII.4. Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la Campanie sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

VIII.5. Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit in cele ce urmeaza GDPR) participantii au urmatoarele drepturidreptul de acces la datele personale furnizate si la informatii; dreptul de rectificare a datelor, in situatia in care acestea sunt inexacte sau incomplete, dreptul de portabilitate a datelor care consta in posibilitatea participantilor de a primi de la TEZAUR informatiile furnizate intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, cu posibilitatea ca datele sa fie transferate unui alt Operator; dreptul de a nu face obiectul unor decizii automatizate cu efect juridic, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ; dreptul la stergere a datelor (“dreptul de a fi uitat”)dreptul la restrictionarea prelucrarii datelordreptul de a se opune prelucrarii datelordreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului acestuia, dreptul de a face plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

VIII.6. Avand in vedere cele mentionate mai sus:

prelucrarea datelor cu caracter personal se face in conformitate cu legislatia in vigoare, precum si conform consimtamantului liber exprimat al participantilor/castigatorului;

TEZAUR administreaza in conditii de siguranta datele personale furnizate, prelucrarea realizandu-se atat prin mijloace automatizate cat si manuale, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor participantilor, cu masuri tehnice corespunzatoare, cu un nivel adecvat de securitate, prin adoptarea unor masuri impotriva: prelucrarii neautorizate, prelucrarii ilegale, pierderii accidentale sau ilegale, distrugerii accidentale sau ilegale, daunelor accidentale sau ilegale.

TEZAUR va informa participantii, intr-un termen rezonabil, in cazul in care are loc o incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile acestuia.

Pentru scopurile prevazute mai sus, participantii consimt ca mandatarii si/sau tertii contractanti ai Tezaur Investment Group S.R.L. sa aiba acces si drept de prelucrare a datelor si informatiilor puse la dispozitie de catre TEZAUR, prin aplicatii informatice, TEZAUR putand furniza datele cu caracter personal altor societati cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: servicii de contabilitate, servicii de marketing, servicii de arhivare, servicii juridice si servicii informatice.

TEZAUR poate furniza informatiile cu caracter personal si catre autoritatile si institutiile publice abilitate (Agentia Nationala de Administrare Fiscala etc.), in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

TEZAUR limiteaza durata de stocare a datelor personale ale participantilor/castigatorului la ceea ce este necesar pentru scopurile sale de procesare.

TEZAUR revizuieste necesitatea pastrarii in continuare a datelor personale ale participantilor la campanie: periodic analizeaza datele colectate si prelucrate, in vederea filtrarii, sortarii si mentinerii prelucrarii doar pentru datele in cazul carora scopul prelucrarii este actual.

TEZAUR sterge datele participantilor la momentul la care acestia solicita acest lucru, cu exceptia datelor a caror furnizare si prelucrare este impusa de o prevedere legala, date care se vor sterge in termenul prevazut de lege pentru aceasta.

In cazul in care pastrarea datelor personale este necesara in scopurile specificate de lege, TEZAUR va pastra in continuare datele personale furnizate de participanti.

In situatia in care TEZAUR intentioneaza sa prelucreze, ulterior, datele cu caracter personal furnizate de participanti, intr-un alt scop decat cel/cele pentru care acestea au fost colectate sau pentru care participantul la campanie si-a exprimat consimtamantul prin prezentul inscris, TEZAUR se obliga sa ii aduca la cunostinta, inainte de aceasta prelucrare ulterioara, informatii privind scopul secundar respectiv si orice informatii suplimentare relevante, in conformitate cu legislatia in vigoare. Aducerea la cunostinta se va realiza in scris si va fi transmisa la datele de identificare furnizate de participant/castigator.

In vederea exercitarii drepturilor asupra datelor sale cu caracter personal, participantii pot formula cereri, notificari, etc., la urmatoarele date de contact: e-mail: dpo@tezaur.org

Litigii

Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de Instanta competenta din Bucuresti.

Dispozitii finale

X.1. Prin participarea la campania „Luna Super Ofertelor” participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

 X.2.  In cazul in care organizarea campaniei promotionale este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea, prelungirea sau amanarea campaniei publicitare.

IX.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a modifica prezentul regulament oricand pe perioada de desfasurare a campaniei, cu informarea prealabila a participantilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site-ul www.tezaurshop.ro ).

Prezentul regulament este afisat si disponibil pe site-ul tezaurshop.ro pe toata perioada Campaniei.