10 %
Nume produs

COD PRODUS: -

AGENTIA: -

TELEFON: -

CARATAJ AUR: 24 K

CARATAJ DIAMANT: 4500 ct

GRAMAJ: 10 gr

MASURA: 24

- - Lei
- Lei
0
0

REGULAMENT OFICIAL

TOMBOLA „DE 1 IUNIE SARBATORIM COPILARIA”

 

Prezentul Regulament Oficial al Tombolei „De 1 iunie sarbatorim copilaria” (denumit in continuare ”Regulament”) are scopul de a informa Participantii cu privire la termenii si conditiile de desfasurare a tombolei initiate de Organizator. Participantii sunt persoanele fizice care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute in prezentul Regulament.

 

SECTIUNEA 1 - ORGANIZATOR

1.1. Organizatorul concursului online, “De 1 iunie sarbatorim copilaria (denumit in cele ce urmeaza “Tombola”), este societatea Societatea TEZAUR INVESTMENT GROUP S.R.L. cu sediul in Mun. București, str. Ghetarilor nr. 15, et. 1, sector 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/812/2009, avand CUI RO24988924, (denumita in cele ce urmeaza “TEZAUR”), reprezentata legal prin administrator Dna. PETRE SORINA, cetatean roman, domiciliata in Mun. Bucuresti, Str. Crasna nr. 29, Sector 5, posesoare a CI seria RK nr. 106255, eliberata de S.P.C.E.P. Sector 5 la data de 16.04.2018, cu valabilitate pana la data de 15.05.2028, avand CNP 2710515451510.

Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toti participantii.

Organizatorul iși rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeași maniera in care a fost facuta și informarea initiala.

1.2. Prin simpla participare la tombola, Participantii declara ca vor respecta termenii si conditiile prezentului Regulament, potrivit celor mentionate in cuprinsul acestuia.

1.3. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul oficial www.tezaurshop.ro si pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/tezaurshop.ro

 

SECTIUNEA 2 - LOCUL DE DESFASURARE A TOMBOLEI

2.1. Tombola este organizata si se va desfasura pe canalul oficial de Facebook TEZAUR (https://www.facebook.com/tezaurshop.ro )

2.2. Tombola este conceputa si administrata de TEZAUR si se va derula pe intreg teritoriul Romaniei.

 

SECTIUNEA 3 – PERIOADA DE DESFASURARE A TOMBOLEI

3.1. Tombola va fi organizata in perioada 23 mai, ora 10:00 – 30 mai 2022, ora 23:59. Dupa data de 30 mai, ora 23:59, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament nu mai confera dreptul de a participa la Tombola.

 

 

SECTIUNEA 4 – SCOPUL SI TEMEIUL LEGAL

4.1. Tombola reprezinta o campanie promotionala care este organizata si se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, referitoare la desfasurarea loteriilor publicitare, asa cum sunt reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si a serviciilor de piata si are ca scop promovarea produselor si serviciilor comercializate de TEZAUR prin intermediul paginii sale de Facebook.

4.2. Participantilor la Tombola nu le este impusa in contrapartida nici o alta cheltuiala directa sau indirecta, conform prevederilor art. 41 alin. (2) din O.G. 99/2000, republicata.

 

SECTIUNEA 5 - DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Conditii de eligibilitate.

La Tombola poate participa orice persoana fizica („Participant”) care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) Are domiciliul sau resedinta in Romania;

b)  A implinit varsta de 18 ani;

c)  are cont activ pe Facebook si participa la campanie astfel:

Da Like paginii de Facebook Tezaur:  https://www.facebook.com/tezaurshop.ro

Da Like postarii concursului

Posteaza un comentariu in cadrul postarii tombolei, cu tag 2 (doua) persoane carora vor sa le aduca la cunostinta despre tombola TEZAUR.

 

 5.2. Participarea la aceasta Campanie promotionala implica acordul expres, cunoașterea și acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii, precum și consimtamântul participantilor ca datele lor cu caracter personal (nume și prenume, nr. de telefon și adresa de email, domiciliu sau localitatea de reședinta, vârsta ) sa fie prelucrate de catre Organizator in scopul verificarii incadrarii in conditiile de participare și a acordarii premiului.

 

5.3. Un participant are dreptul sa castige unul dintre premiile puse in joc, indiferent de numarul de distribuiri date contului de Facebook.

5.4.  Prin exceptie, nu pot participa la Tombola, chiar daca indeplinesc conditiile din prezentul Regulament, angajatii si colaboratorii TEZAUR.

 

SECTIUNEA 6 – MECANISMUL SI PREMIILE TOMBOLEI

6.1. Premiile Tombolei sunt: premiul 1 - bratara din aur de 14 k, cod produs 502718, gramaj 2.20 grame, in valoare de 563 de lei (cincisutesaizecisitreilei) si premiul 2 - cercei  din aur de 14 k, cod produs 502311, gramaj 1.20 grame,  in valoare de 387 de lei (treisuteoptzecisisaptelei).

6.2. Toate persoanele care indeplinesc cumulativ conditiile mentionate la sectiunea 5 sunt automat inscrise in Tombola pentru castigarea premiilor oferite.

La finalul perioadei inscrierilor, toti participantii, care respecta conditiile de la sectiunea 5, vor fi enumerati intr-un document. Documentul acesta va fi incarcat intr-o platforma online securizata de extragere de unde se vor alege, in mod aleatoriu,  2 (doi) castigatorii + 2 (doua) rezerve pentru situatia in care castigatorii nu vor putea fi contactati sau nu isi vor revendica premiul. Primul participant extras va castiga  premiul 1 constand in bratara din aur de 14 k, cod produs 502718, gramaj 2.20 grame, in valoare de 563 de lei (cincisutesaizecisitreilei), iar cel de-al doilea participant extras va castiga cel de al doilea premiu, constand in cercei  din aur de 14 k, cod produs 502311, gramaj 1.20 grame,  in valoare de 387 de lei (treisuteoptzecisisaptelei).

6.3. Extragerea castigatorilor Tombolei se va face in data de 31 mai 2022.

6.4. Castigatorii vor fi contactati printr-un mesaj privat (Direct Message) pe Facebook imediat dupa extragere, de maximum 3 ori. Premiul va fi expediat catre castigatori in maximum 7 (sapte) zile calendaristice dupa extragere.

6.5. Premiul nerevendicat in termen de maximum 7 (sapte) zile de la data anuntarii câștigatorului sau care nu a putut fi transmis câștigatorului din motive independente de TEZAUR INVESTMENT GROUP S.R.L. se considera nealocat si va fi relocat catre REZERVA.

 

6.6. Premiile oferite in Tombola nu pot fi inlocuite cu alte bunuri ori servicii.

6.7. Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi, de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii la aceasta Tombola.

Fara a limita cele mentionate mai sus, Premiile oferite de catre Organizator sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite.

 

6.8. Orice eroare in datele furnizate de catre Participanti (inclusiv de Participantii declarati castigatori) nu atrage raspunderea TEZAUR. Pe cale de consecinta, TEZAUR nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiului respectiv.

6.9. In situatia descoperirii de catre TEZAUR a unei / unor fapte cu privire la care exista suspiciuni intemeiate de frauda, se va proceda dupa cum urmeaza:

a) daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, atunci Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a savarsit frauda din cadrul Participantilor;

b) daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorul este in drept sa solicite persoanei care a savarsit frauda returnarea premiului;

c)  cei ce folosesc tehnici incorecte cu scopul evident de fraudare a concursului vor fi eliminati/exclusi din concurs.

 

SECTIUNEA 7 - TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

7.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina de la castigator si sa plateasca din suma bruta a premiului, impozitul final datorat pentru venituri obtinute de castigator in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

7.2. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

SECTIUNEA 8 - LITIGII

8.1. Eventualele litigii aparute intre TEZAUR si Participantii la Tombola se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Municipiul Bucuresti.

8.2. Organizatorul nu işi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor câştigate de catre participanti.

8.3. Organizatorul nu işi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa şi/sau mobila sau a retelelor de Internet.

8.4. Organizatorul nu işi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

8.5. Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea tombolei ca urmare a actiunilor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea.

8.6. Organizatorul işi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveşte acordarea premiilor.

8.7. Organizatorul nu este raspunzator de eventualele incidente/ evenimente care au loc pe parcursul desfasurarii concursului cu tombola.

8.8. Organizatorul işi rezerva dreptul de a şterge postari ce lezeaza imaginea companiei sau a concurentilor inscrişi, in mod direct sau prin asociere.

8.9. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierea in livrarea/inmanarea premiului cauzata de intarzieri in prestarea serviciilor de curierat.

8.10. Organizatorul nu este raspunzator sub nicio forma pentru continutul generat şi pentru utilizatorii inscrişi la Tombola, ori pentru consecintele care decurg din aceasta actiune.

 

 

SECTIUNEA 9 - SUSPENDAREA/INCETAREA TOMBOLEI

9.1. Tombola va putea fi suspendata ori poate inceta inainte de data stabilita in art.3.1 din prezentul Regulament in caz de forta majora, in cazul in care continuarea sa ar incalca o prevedere legala, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Tombola. Intr-un astfel de caz, Organizatorul va anunta participantii cu 1 zi inainte de suspendare/incetarea efectiva.

 

SECTIUNEA 10 - PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. Societatea TEZAUR prelucreaza date cu caracter personal in scopuri legitime, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

10.2. Prin participarea la aceasta tombola, fiecare participant işi da acordul, in mod expres şi neechivoc, cu privire la colectarea şi prelucrarea de catre Organizator a informatiilor privind contul personal de Facebook, şi a altor date cu caracter personal, dar fara a se limita la: nume/ prenume, vârsta, numar de telefon, adresa e-mail, etc. şi a transmiterii acestora catre Organizator, in scopul acordarii premiilor stabilite prin acest Regulament. Stocarea acestor date şi prelucrarea lor se va face şi in alte scopuri decât cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing şi publicitate.

10.3. Organizatorul va utiliza datele personale ale Participantilor/Câştigatorilor numai in scopurile stabilite prin Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

10.4. Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit şi fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la tombola sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate şi legate de situatia personala.

10.5. Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date (denumit in cele ce urmeaza GDPR) dumneavoastra aveti urmatoarele drepturi: dreptul de acces la datele personale furnizate și la informatii; dreptul de rectificare a datelor, in situatia in care acestea sunt inexacte sau incomplete, dreptul de portabilitate a datelor care consta in posibilitatea dumneavoastra de a primi de la TEZAUR informatiile furnizate intr-un format structurat, utilizat in mod curent și care poate fi citit automat, cu posibilitatea ca datele sa fie transferate unui alt Operator; dreptul de a nu face obiectul unor decizii automatizate cu efect juridic, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ; dreptul la ștergere a datelor (“dreptul de a fi uitat”); dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor, dreptul de a se opune prelucrarii datelor; dreptul de a retrage consimtamântul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamântului acestuia, dreptul de a face plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

10.6. Având in vedere cele mentionate mai sus:

prelucrarea datelor cu caracter personal se face in conformitate cu legislatia in vigoare, precum și conform consimtamântului liber exprimat al participantilor/câștigatorilor;

TEZAUR administreaza in conditii de siguranta datele personale furnizate, prelucrarea realizându-se atât prin mijloace automatizate cât și manuale, cu respectarea cerintelor legale și in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea și respectarea drepturilor participantilor, cu masuri tehnice corespunzatoare, cu un nivel adecvat de securitate, prin adoptarea unor masuri impotriva: prelucrarii neautorizate, prelucrarii ilegale, pierderii accidentale sau ilegale, distrugerii accidentale sau ilegale, daunelor accidentale sau ilegale.

TEZAUR va informa participantii, intr-un termen rezonabil, in cazul in care are loc o incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertatile acestuia.

Pentru scopurile prevazute mai sus, participantii la tombola consimt ca mandatarii și/sau tertii contractanti ai Tezaur Investment Group S.R.L. sa aiba acces și drept de prelucrare a datelor și informatiilor puse la dispozitie de catre TEZAUR, prin aplicatii informatice, TEZAUR putând furniza datele cu caracter personal altor societati cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta şi ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: servicii de contabilitate, servicii de marketing, servicii de arhivare, servicii juridice și servicii informatice.

TEZAUR poate furniza informatiile cu caracter personal şi catre autoritatile şi institutiile publice abilitate (Agentia Nationala de Administrare Fiscala etc.), in baza şi in limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

TEZAUR limiteaza durata de stocare a datelor personale ale participantilor/câștigatorului la ceea ce este necesar pentru scopurile sale de procesare.

TEZAUR revizuiește necesitatea pastrarii in continuare a datelor personale ale participantilor la tombola: periodic analizeaza datele colectate și prelucrate, in vederea filtrarii, sortarii și mentinerii prelucrarii doar pentru datele in cazul carora scopul prelucrarii este actual.

TEZAUR șterge datele participantilor la momentul la care aceștia solicita acest lucru, cu exceptia datelor a caror furnizare si prelucrare este impusa de o prevedere legala, date care se vor șterge in termenul prevazut de lege pentru aceasta.

In cazul in care pastrarea datelor personale este necesara in scopurile specificate de lege, TEZAUR va pastra in continuare datele personale furnizate de participanti.

In situatia in care TEZAUR intentioneaza sa prelucreze, ulterior, datele cu caracter personal furnizate de participanti, intr-un alt scop decât cel/cele pentru care acestea au fost colectate sau pentru care participantul la tombola și-a exprimat consimtamântul prin prezentul inscris, TEZAUR se obliga sa ii aduca la cunoștinta, inainte de aceasta prelucrare ulterioara, informatii privind scopul secundar respectiv și orice informatii suplimentare relevante, in conformitate cu legislatia in vigoare. Aducerea la cunoștinta se va realiza in scris și va fi transmisa la datele de identificare furnizate de participant/câștigator.

In vederea exercitarii drepturilor asupra datelor sale cu caracter personal, participantii pot formula cereri, notificari, etc., la urmatoarele date de contact: e-mail: dpo@tezaur.org

 

 

SECTIUNEA 11 – FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

 

11.1. Conform legislatiei in vigoare, forta majora inseama orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, iar cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut și nici impiedicat de cel care este tinut sa iși indeplineasca anumite obligatii in baza acestui Regulament.

 

11.2. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului și continuarea/punerea in aplicare a acestuia de catre Organizator, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata, conform art. 1351 din Noul Cod Civil.

 

 

SECTIUNEA 12 – CLAUZE SPECIALE

 

12.1. Orice modificari aduse prezentului Regulament sunt valabile doar daca sunt făcute in scris.